Johtoryhmä kokoontuu ennen kirkkoneuvoston kokouksia käsittelemään ja pohtimaan kunkin kokouksen asialistaa.

Johtoryhmä:

1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
3. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja
4. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
5. Talouspäällikkö