Diakoniatyöryhmä:

Pasi Paija
Kati Järvinen
Elisa Kauranen
Pirkko Nord
Lasse Järvinen
Virpi Rantala
Sari Nurmio-Varjonen

Kukka Salmiovirta, työntekijä

Muistiot:

xx.xx.2017