Diakoniatyöryhmä:

Pirkko Nord pj

Sari Nurmio-Varjonen vara pj

Kati Järvinen

Lasse Järvinen

Elisa Kauranen

Pasi Paija

Virpi Rantala

Erkki Salo

Jaana Alasentie, työntekijä