Luottamustoiminta

 

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston. Lisäksi kirkkoneuvosto asettaa 2-vuotiskausiksi erilaisia työryhmiä eri toimintojen toteuttamiseksi.
Työryhmilläkin on oma yhteinen johtosääntönsä, joka määrittää, että työryhmiin kuuluu keskimäärin 6-10 jäsentä. Kaikki nämä ovat vapaaehtoisia seurakuntalaisia, joista toiset haluavat tehdä päätöksiä ja toiset toimia.