Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat

Kirkkohallitus on uusinut maksupäätöksen, jolla säädetään kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Uudet hinnat tulivat voimaan 1.1.2020.

  • Jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus, elää-todistus, maksaa 9 euroa. Todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot.
  • Kun jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
  • 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  • 30 euroa muusta kuin kohdassa 2 tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta
  • Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
  • Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumattaa toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen.

 

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.