Sukuselvitys ja perunkirjoitus

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti

Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Virkatodistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä, ns. elää-todistus, tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla.