Käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Ali Kulhia.

 

Kirkkoneuvoston tehtävänä on

  • johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
  • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
  • edustaa seurakuntaa ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
  • kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat

 

2020

05.02.2020

13.3.2020

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.4.2020

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 28.5.2020

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2.7.2020

 

 

Liitteitä saa pyydettäessä ja ne ovat nähtävillä kirkoherranvirastossa aukioloaikoina.

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto 2019 - 2020

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mika Pajunen, henkilökohtainen varajäsen Pasi Paija

Jäsen                                                                                                      henkilökohtainen varajäsen

Aila Laaksonen                                                                                      Kirsi Turunen
Enni Piirainen                                                                                        Elina Vaittinen
Erkki Karema                                                                                         Pasi Kylmälä
Kati Järvinen                                                                                          Virpi Rantala
Heikki Knuutila                                                                                      Sakari Nieminen
Pirkko Nord                                                                                           Hannele Halmela-Taberman
Hillevi Peltola                                                                                        Virpi Lintunen