AKAAN SEURAKUNNASSA DIAKONIAN VIRKA HAETTAVANA

 

Akaan seurakunta toimii Toijalan, Kylmäkosken ja Viialan alueilla, jotka muodostavat Akaan kaupungin. Seurakunnalla on 36 kokoaikaista työntekijää tällä hetkellä.

 

Virkasuhde voisi alkaa aikaisintaan maaliskuun alusta alkaen. Virkasuhteen asemapaikka on tällä hetkellä Akaan seurakuntatalo Toijalan keskustassa (Sontulantie 1, 37800 Akaa) ja vaativuustason mukainen palkkaus on 2.297,26 € (vaativuusryhmä 502). Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.

 

Vaikka työssä toimitaan usein itsenäisesti, siinä tehdään laajaa yhteistyötä koko seurakunnan alueella. Tehtäviin kuuluu tällä hetkellä tavanomaista diakonia- ja seurakuntatyötä suurin piirtein 60 %, aistivammaistyötä 20 % ja diakoniakasvatusta 20 %, erityisesti rippikoululaisten parissa. Työalat voivat vaihtua diakoniatiimissä. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota valittavan henkilön työkokemukseen, yhteistyötaitoihin ja joustavaan persoonaan. Tarpeen mukaan käytämme valintaprosessissa ulkopuolista rekrytointitutkimusta.

 

Pätevyysvaatimukset tähän diakonian viran hoitamiseen ovat Kirkkohallituksen päätöksen nro 124 mukaiset. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen virkaan. Valittavan tulee alistua tuleviin johto- ja ohjesääntöihin, joissa saatetaan säätää myös virkapaikasta. Seurakunnassa on tulossa moduulityöaikakokeilu.

 

Valinnassa noudatetaan seurakunnan tasa-arvosuunnitelmaa. Valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valittavalta vaaditaan hyväksyttävä rikostaustaote.

 

Hakemus tulee toimittaa Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle viimeistään 19.1.2018 kello 15 mennessä osoitteeseen Sontulantie 1, 37800 Akaa. Hakemuksen liitteenä on hyvä olla ainakin CV, josta selviää kunkin työkokemuksen koko- tai osa-aikaisuus ja pituus, suosittelijoiden yhteystietoja ja todistusjäljennöksiä, joista ilmenee viran kelpoisuusehdot täyttävä tutkinto. Haastatteluihin kutsutuille korvataan matkustuskuluja edullisimman matkustustavan mukaan.

 

Tiedustelut diakoniapastori Mari Pakkanen 040 7257 426 mari.pakkanen (at) evl.fi tai kirkkoherra Ali Kulhia 040 7398 390 ali.kulhia (at) evl.fi (lomalla 1.-5.1.)

 

Seurakunnasta lisätietoja www.akaanseurakunta.fi